Czyli serwerownia Hostowo od środka

Nasza platforma oparta jest o sieć kilku, nowoczesnych połączonych ze sobą serwerów wyspecjalizowanych w danej działalności. Jedne z nich odpowiadają za przechowywanie danych, inne za bazy danych a inne za ich przetwarzanie. Taka konfiguracja w praktyce oznacza większą odporność na awarie sprzętowe a awaria jednego węzła nie ma wpływu na działanie pozostałych.

Serwery usługi Hostingu www ulokowane są w jednej z większych serwerowni w Warszawie i przyłączone są do europejskiej sieci szkieletowej kilkoma redundantnymi światłowodowymi traktami transmisyjnymi XENPAK. Serwerownia posiada 2 niezależne źródła zasilania oraz w przypadku ich awarii własne generatory prądotwórcze mogące zasilać całość infrastruktury nieprzerwanie.